Swedbank prisijungia prie finansų rinkų plėtros iniciatyvos

Kapitalo rinkų vaidmuo ekonomikoje –ilgalaikių ir trumpalaikių finansavimo šaltinių alternatyva. Tokios rinkos vystymas padeda diversifikuoti finansų rinkos struktūrą, kuri mūsų šalyje priskiriama prie bankinio sektoriaus dominuojančios sistemos.

2014 m. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ataskaitoje apie Baltijos šalių grupę pažymima, kad Lietuvoje bankų paskolų išdavimo sąlygos itin sugriežtėję finansų krizės laikotarpiu iš esmės liko panašios ir per ekonominio atsigavimo laikotarpį. Tai gali sąlygoti įmonių, ypač smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo pritraukimo sunkumus.

Toje pačioje TVF ataskaitoje akcentuojamas nepakankamas finansų rinkų išvystymas ir verslo priklausomybė nuo tradicinių paskolų. Pateiktuose pasiūlymuose tarptautinis valiutos fondas akcentuoja ir skatina vystyti būtent kapitalo rinką, kaip šalies ekonominio augimo prielaidą.

„Finansų rinkų vystymui pirmiausia reikia identifikuoti potencialias vystymo sritis, pagrindžiant jas mokslinių tyrimų išvadomis. Lietuvos finansų rinkų instituto veikla orientuota į moksliniais tyrimais pagrįstų išvadų ir siūlomų sprendimų formulavimą. Didelis kapitalo rinkų tyrimų bei jų sklaidos privalumas – tai kuriama rinkos dalyvių bei politiką formuojančių institucijų komunikacija. Atliekant tyrimus, jų rezultatus skelbiant renginiuose bei konferencijose, susidaro bendravimo ir bendradarbiavimo atitinkamoje sferoje terpė. Rinkos dalyvių ir valdančių institucijų atstovų reakcija į tyrimus bei pateiktas rekomendacijas – taip pat yra svarbus vienijantis rezultatas“ – teigia LFMI direktorė, prof. Gerda Žigienė.

Todėl yra svarbu, kad kuo daugiau Lietuvos rinkos dalyvių kartu skatintų šios srities vystymąsi. Nuo 2015 metų „Swedbank“ prisijungė prie LFMI narių. Pasak Vytauto Eidukaičio, „Swedbank“ Finansų rinkų tarnybos vadovo „Prabėgus daugiau nei 10 narystės Europos Sąjungoje metų, tenka konstatuoti, kad Lietuvos finansų rinkos išsivystymo lygis iš esmės nepasikeitė. Lietuvos įmonės tapo efektyvesnės, labiau konkurencingos, namų ūkių finansinis turtas kasmet šturmuoja naujus rekordus, tačiau bankų paskolos ir indėliai ir toliau išlieka dominuojantys instrumentai įmonių ir gyventojų arsenale. Siekiant, kad įvairūs finansiniai instrumentai ir priemonės taptų suprantama alternatyva, visų pirma reikia visuomenės finansinio išprusimo ir visų rinkos dalyvių sutelktų pastangų vystant Lietuvos finansų sistemą. Vertindamas mokslinių tyrimų svarbą ir jų poveikį vietos finansų rinkos raidai, „Swedbank“ nutarė prisijungti prie LFMI vykdomos veiklos“.

LFMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *